Oslo Pin Clubs møteplan høsten 2023

Under finner du Oslo Pin Clubs møteplan for høsten 2023

  • Tirsdag 22.8.
  • Torsdag 21.9.
  • Tirsdag 17.10.
  • Torsdag 23.11.

Klokken 17:00 alle dager

Generalforsamling avholdes under medlemsmøtet 21.9. kl. 17:00