Slik blir du medlem

Å bli medlem i Oslo Pin Club er ganske enkelt og greit.

1) Du kan enten tegne medlemskap på medlemsmøtene

2) Eller du kan ta kontakt med en i styret, fortrinnsvis presidenten eller visepresidenten, se “Styret”, og gi informasjon om navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer og samlerområder, hvoretter vi vil gi tilbakemelding og informasjon om innbetaling av medlemskontingenten mv.

Medlemskontingenten betales årlig og er p.t. kr 300,-.