Om Oslo Pin Club

Oslo Pin Club (OPC) er en ideell organisasjon som ble stiftet 24. februar 1992 for å samle olympisk interesserte samlere, gi dem et felles tilholdssted og utveksle informasjon. I ettertid har flere av samlerne også gitt seg inn på andre samlerområder enn de rent olympiske, både av sportslig og ikke-sportslig karakter.

For øvrig søker vi å stimulere samlere til å samle for samlingens skyld, og ikke kun for økonomisk vinning.

Videre vil klubben fremme pinssamlernes interesser overfor forhandlere og idrettsorganisasjoner, fungere som kontaktledd mellom pinssamlere samt arrangere samlertreff.

Klubben jobber ellers konstant for å minimere omsetningen av falske, uautoriserte eller stjålne pins og samlerobjekter.

OPC arrangerer ordinært 8 medlemsmøter i året for medlemmer og andre samlere. Det er ved slike møter med likesinnede at samlergleden kan opprettholdes. Man blir kjent med andre samlere, knytter gode kontakter, har det sosialt hyggelig, og utveksler ellers pins ved bytte / kjøp / salg.

Om du ikke er medlem, oppfordrer vi deg til å møte opp på medlemsmøter og se om medlemskap i OPC kunne være noe for deg. Se orienteringen under temaet “Bli medlem”.

Medlemmene får før hvert medlemsmøte pr mail et informasjonsskriv med møteinnkalling, nyheter om klubben, om pins og annet som kan være av interesse for oss samlere.

Klubben lager ny medlemspin hvert år, og medlemmer får den vederlagsfritt.

På møtet i desember har vi julemiddag til en meget rimelig penge.

Oslo Pin Clubs styre velges blant medlemmene av medlemmene på den årlige generalforsamlingen.