Månedlige arkiver: januar 2024

Vi ønsker alle samlerne et godt, nytt samler år.

Vi oppfordrer alle til å møte på medlemsmøtene så ofte som mulig.

Her er alle velkommen, enten man er medlem av Oslo Pin Club eller ikke. Det er gjennom slike møter at vi holder kontakten med andre samlere og er med på å holde et levende samlermiljø.

Her kan man bytte / kjøpe / selge pins.
Vi har alltid lotteri med fine premier.
Her er veldig hyggelig.

Medlemsmøter våren 2024:
Tirsdag 16.1.
Torsdag 8.2
Tirsdag 12.3
Torsdag 11.4. med Generalforsamling
Tirsdag 14.5

Drammen Pin Klubb
Medlemsmøter våren 2024
Torsdag 24.1
Torsdag 29.2
Torsdag 21.3 (OBS; ikke siste torsdag i måneden)
Torsdag 25.1.