Medlemsmøter / byttemøter

>> Møtekalenderen finner du til høyre på hovedsiden. >>

Medlemsmøter også for ikke-medlemmer

Vi er alltid interessert i nye medlemmer med de impulsene disse kan føre med seg.

Om du ikke er medlem, er du velkommen til å komme på våre møter og kanskje finne ut at det er et godt miljø for deg som samler.

Møtested

Til vanlig har vi møtene i en kantine på Ullevål Universitetssykehus hvis annet ikke er meddelt i infoskriv som sendes ut før medlemsmøtet.

Om du ønsker det, kan du ta kontakt med en i styret og bli med til møte.