Medlem av OsloPinClub?

Er du ikke medlem, så oppfordrer vi deg til å melde deg inn.

Medlemskap gir deg mange fordeler

  • Regelmessige medlemsmøter, for tiden 8 møter i året i Oslo
  • Du mottar et informasjonsskriv i forkant av medlemsmøtene
  • Inkludert i medlemsavgiften får du hvert år en medlemspin
  • Her er lav medlemsavgift, p.t. kun kr 200 pr år

På medlemsmøtene

  • møter du likesinnede samlerentusiaster du kan bli kjent med og kan snakke med om hobbyen din, ha det sosialt hyggelig
  • kan du ta med deg det du måtte ha av ekstra pins av alle slag. Det kan alltids være noen som mangler det du har for mye av
  • kan du lett finne «skatter» på de andre medlemmenes byttebrett
  • øker du muligheten for å forbedre dine samlinger, ved bytting / kjøp / salg
  • har du lettere for å kunne opprettholde samlergleden enn når du sitter alene foran PC’en og skal spore opp pins
  • kan du ta med deg samlerkompiser som ikke er medlemmer og la disse få se mulighetene et medlemskap gir

Nærmere opplysninger om innmelding får du om du sender en e-post til

e-eke@online.no    Så sees vi!!