3 nye pins fra 1000 klubben 2018

Her kommer bilder av årets pins fra 1000 klubben. Følgende 3 pins ble produsert:

  • T-skjorte-pin: opplag 100 sølvvalør, nummerert (Trofe)
  • Medlemspin: opplag 100, gullvalør, nummerert (Trofe)
  • K&H maskott pin: opplag 100, sølvvalør, nummerert (Trofe)