Pinsmøte og generalforsamling torsdag 19. april

Styret i Oslo Pin Club ønsker alle velkommen til byttemøte og generalforsamling torsdag 19. april.

Møte holdes på Ullevål Sykehus (bygg 14) og begynner kl. 17:00.

Da sees vi der.