Byttemøter våren 2016

olfestivalkurvDa er oversikten over byttemøtene for våren 2016 klar. Vi møtes på Ullevål følgende kvelder:

  • Torsdag  14. januar
  • Onsdag    3. februar
  • Mandag  14. mars
  • Onsdag  20. april  (Generalforsamling)

Vi har prøvd å ta hensyn slik at møtene ikke kolliderer med diverse arrangementer utover våren, herunder:

 Vi ønsker alle våre medlemmer en God Jul og et Godt Nytt År, så sees vi i 2016!